โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการขยายธุรกิจอีคอมเมิร์ซของคุณ มีหลายร้อยวิธีให้เลือก ในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ คุณและคนอื่นๆ ที่ทำธุรกิจออนไลน์ อาจจะมีในช่วงเวลาหนึ่งที่พยายามหาวิธีในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณผ่านสื่อสังคมออนไลน์ นั้นคือบางส่วนของกลยุทธ์ที่ใช้กันทั่วไป ในแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน...

Social media is a powerful channel to grow your e-commerce business. There are hundreds of ways of effectively using it. You and everyone else active online have one time or another tried many methods of promoting your products or services through social media. Here are some of the commonly used tactics on different platforms

1.วิธีการใช้วิดีโอ เป็นรูปแบบที่เสนอเนื้อหา ที่มีผู้ชมมากที่สุดและผู้ชมทุกประเภทสามารถเข้าใจได้ง่าย โดยการสร้างวิดีโอแนะนำเพื่ออธิบายหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ

Use videos. It is the most viewed content format and easily understood by all types of viewers.Create a video tutorial to explain your product or service.

2.ทำวิดีโอสั้นๆ ที่มีผลกระทบเชิงบวกสร้างความเชื่อมั่น ต่อลูกค้าของคุณ เกี่ยวกับแบรนด์ บริษัท พนักงานหรือวิธีที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ

Make a short video about your brand, your company, your employees, or how your product or service has positively affected your customers.


3.วิธีการใช้ Facebook Live ในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่

Use Facebook Live in launching a new product or service.

4.เปิดตัวมิติแห่งการโดยการใช้รหัสโปโมชั่น ในการขายสินค้าที่ตอบโจทย์กับช่วงเวลานั้นๆ

Launch a flash sale with time-sensitive promo codes.

5.เพิ่มโพสต์เพื่อกระตุ้นการพัฒนาธุรกิจของคุณ ให้มีประสิทธิภาพที่ดีเพิ่มมากขึ้น

Boost your best-performing posts.

6.สร้างการโฆษณา อาจจะเป็นทีเซอร์เพื่อประกาศแคมเปญสำคัญที่กำลังจะมาถึง เพื่อให้ลูกค้าของคุณเกิดความสนใจที่จะเข้าร่วมแคมเปญ

Create a series of teaser content to announce a forthcoming major campaign.

7.เปิดตัวการประกวดในหมู่ผู้ที่สามารถโพสต์ภาพที่ดีที่สุดของตัวเองโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณหรือรับรองที่ดีที่สุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ

Launch a contest among those who can post the best picture of themselves using your product or the best testimonial about your product.

8.โพสต์ภาพหน้าจอของคำวิจารณ์เชิงบวกหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณบนแพลตฟอร์มอื่น ๆ

Post a screenshot of positive reviews or comments on your product on other platforms.


9.เชื่อมต่อกับผู้มีอิทธิพลขนาดเล็กในอุตสาหกรรมของคุณเพื่อร่วมมือทางการค้าของธุรกิจของคุณ

Connect with micro influencers in your industry for a possible compensated endorsement of your product.

10. ส่งข้อความถึงผู้ที่ดูเนื้อหาของคุณบน LinkedIn โดยเฉพาะผู้ที่สนใจที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ

Message people who view your content on LinkedIn especially potential users of your product.

11.สร้างเนื้อหาที่พนักงานของคุณสามารถแบ่งปันบนแพลตฟอร์มโซเชียลส่วนตัวของพวกเขาวัตถุประสงค์และแบ่งปันเนื้อหาที่เก่ากว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาที่มีส่วนร่วมที่ดีโพสต์ความคิดสร้างสรรค์บน Instagram และถามความคิดเห็น

Create content which your employees can share on their personal social platforms.Re-purpose and re-share older content particularly those that had good engagement.Post creative ideas on Instagram and ask for comments.

12.ลองใช้รูปแบบภาพที่แตกต่างกันเช่น gifs และสไลด์หรือภาพหมุน

Try different image formats like gifs and slides or carousels.

“โอกาสที่คุณได้ลองสิ่งเหล่านี้แล้ว คุณอาจลองใช้กลยุทธ์อื่น ๆ หรือคุณอาจมีวิธีการใหม่ ๆ ที่คุณต้องการแบ่งปัน ความหลากหลายและความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมการขายทางสังคม”

Chances are you have tried some of the above. You may try other tactics. Or, you may have your own innovative approaches which you would like to share. Diversity and creativity enhance social selling.


เกี่ยวกับผู้เขียน

(กัส) สุธี ดวงโสภา

January 10, 2019