What we do?

Ecommerce Business Plan

ที่ปรึกษาธุรกิจออนไลน์

เราเริ่มต้นให้คำปรึกษาและวิเคราะห์ธุรกิจออนไลน์เบื้องต้นให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เก็บข้อมูล วางแผนกลยุทธ์ วางระบบ การทำการตลาด (online marketing) ให้ครอบคลุมทุกปัจจัยสำคัญสำหรับธุรกิจออนไลน์ (Ecommerce) และลงมือปฎิบัติ วัดผล และวางแผนระยะยาวสำหรับธุรกิจออนไลน์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

Product Strategy

บริการด้านผลิตภัณฑ์

ด้วยธุรกิจออนไลน์ เป็นธุรกิจที่ใช้ระบบการค้นหาในการเข้าถึงข้อมูล ทำให้ การพัฒนารายการสินค้าออนไลน์ เพื่อเพิ่มเนื้อหาในการแสดงผลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดมานด้าจึงมีการแนะนำ ผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าทุกเดือน ว่าควรจะพัฒนา ปรับลดและเพิ่มตรงจุดไหน ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลของร้านค้าที่เราเก็บได้ในแต่ละเดือน และการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง

 1. แนะนำสินค้าในกระแสของอุตสาหกรรมเดียวกัน

 2. ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง

 3. ผลิตภัณฑ์ที่สามารถต่อยอดได้

 4. การเพิ่มรายการสินค้าให้มากขึ้น แต่ต้นทุนเท่าเดิม

Content and Branding

บริการด้านเนื้อหาและภาพลักษณ์

หากพูดถึงหน้าร้านปรกติ ของพ่อค้าแม่ค้า ก็คงเป็นการจัดวางสินค้าให้สวยงาม ทำร้านให้สวยประทับใจลูกค้าที่เดินผ่านไปผ่านมา ให้อยากเข้าชมสินค้าของร้าน ธุรกิจออนไลน์ Ecommerce ก็เช่นเดียวกัน SME จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีรูปภาพ และเนื้อหาต้องตาต้องใจลูกค้า ที่เห็นภาพและข้อความบนหน้าจอ อุปกรณ์ต่างๆ ดังนั้นเราจึงมีบริการแบบครบวงจรในเรื่องของ เนื้อหาและภาพลักษณ์

 1. วางแผนภาพลักษณ์สินค้า ที่จะต้องสื่อออกมาในแนวเดียวกัน

 2. วางแผนข้อความ เนื้อหาที่สื่อออกไปถึงลูกค้า

 3. ลงมือทำเนื้อหา รูปภาพ ที่ต้องใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจออนไลน์ต่างๆ


Operation Strategy

บริการด้านการบริหารการจัดการ

หลังจากที่หลายร้านทำการลงสินค้า แอดรูปสินค้า และทำโปรโมชั่น ต่างๆ ออนไลน์ แล้ว สิ่งที่ตามมาคือ การส่งของให้ลูกค้า การคุยกับลูกค้า การปิดการขาย การดูแลลูกค้าหลังการขาย ความแตกต่างระหว่างธุรกิจออนไลน์กับธุรกิจทั่วไปคือ ความไวของการตอบสนองของลูกค้า ลูกค้าสามารถเข้าถึงเราได้ทันที โดยใช้เวลาเฉลี่ยน้อยกว่า 1 นาที ดังนั้น เราจึงมีบริการด้านนี้ เพื่อรองรับปัญหาของ SME

 1. วางแผนการดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องการปิดการขายออนไลน์ที่เป็นมิตรกับลูกค้า

 2. ให้บริการและคำปรึกษาเรื่องขนส่ง ระบบชำระเงิน ติดตั้งระบบขนส่งและชำระเงินให้ร้านค้า ระบบคอลเซนเตอร์ ระบบตอบคำถาม รวมถึงเจ้าหน้าที่

 3. ปรมาณการยอดขายเพื่อให้ธุรกิจสามารถเตรียมพร้อมสินค้าสำหรับจัดส่งสินค้าได้เพียงพอตามความต้องการ ไม่พลาดโอกาสจากการขาย

 4. คิดระบบบริการหลังการขาย ปัญหาที่ตามมาหลังจากปิดการขาย

Pricing Strategy

บริการด้านการบริหารราคา

สำหรับตลาดออนไลน์ ราคาสินค้าเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนต่อผู้บริโภคมาก เนื่องจากลูกค้าสามารถเช็คราคาจากร้านค้าอื่นๆ ได้ทันทีโดยการค้นหาข้อมูล นอกจากนี้ยังมีเว็บเช็คราคามากมาย ที่ง่ายต่อการเช็คราคา ดังนั้น การตั้งราคาจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เราให้บริการด้านคำปรึกษา

 1. เช็คราคาคู่แข่ง

 2. ประเมินราคาที่ควรจะตั้งขายให้กับร้านค้า

 3. ช่วยตั้งราคาสินค้าตามโปรโมชั่นและเทศกาล

 4. ให้คำปรึกษาการตั้งราคาจากสินค้าใหม่ และสินค้าเก่า

Commercial Strategy

บริการด้านการส่งเสริมการขาย

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและมีรายละเอียดมากที่สุด การทำการตลาดออนไลน์ ถูกถามเป็นคำถามอันดับแรก ของธุรกิจ SME หลายเจ้ามีปัญหาในการทำโปรโมชั่นที่ตอบโจทย์ลูกค้า หลายเจ้ามีปัญหาเรื่องงบประมาณการลงทุนในการตลาด และหลายเจ้ามีปัญหาเรื่องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย บริการด้านนี้จึงมีความต้องการที่ต้องเอาใจใส่มากกว่าหลายๆ บริการ ซึ่งเราได้มีบริการครอบคลุม ในทุกช่องทางการตลาดออนไลน์

 1. วิเคราะห์และกำหนดช่องทางโปรโมทสินค้า ทุกช่องทางออนไลน์หลัก

 2. เลือกกลุ่มเป้าหมายลูกค้า

 3. วางแผนและกำหนดการลงทุนผ่านตัวชีวัดที่ร้านค้าต้องการ

 4. ประเมินผลการลงทุน

โดยช่องทางการตลาดออนไลน์ที่โดมานด้าครอบคลุมในการทำการตลาดออนไลน์ ได้แก่

 1. Social Media : Facebook, Line, Wechat, Twitter, Instagram, Linkedin, Youtube etc.

 2. SEM : Google adwords, Google my business

 3. Partnership Program : DTAC, True, AIS, Citibank, Kasikorn, Krungsri etc.

 4. Ecommerce platform : Lazada, Shopee, JD.com, 11Street, Alibaba, Amazon etc.

Ecommerce Selling Channel Support

ช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ที่โดมานด้าให้บริการ

*ร้านค้าสามารถเสนอช่องทางที่สนใจมาได้เพิ่มเติมหากมีนอกเหนือจากนี้


Package Private Ecommerce Consult

อัตราค่าบริการและแพ็คเกจ

ด้วยบริการของโดมานด้า เป็นบริการแบบวัดผลลัพท์ทางการขาย เราจึงมีบริการเป็นแบบให้บริการแบบครบทั้ง 5 บริการในการปรึกษาและลงมือทำการธุรกิจออนไลน์ให้ โดยราคาจะแตกต่างกันไปตาม Platform การเลือกขายสินค้าออนไลน์ เรามีบริการที่แยกไว้เป็น 3 แพ็คเกจ

 • เรียนการทำความเข้าธุรกิจ ecommerce ฟรี 1 ครั้ง

 • ให้คำแนะนำปรึกษาได้เดือนละ 3 ครั้ง

 • วิเคราะห์ วางแผน และลงมือปฏิบัติ ให้ทั้ง 5 บริการครบวงจร ผ่านทางช่องทาง 1 ช่องทางการขายที่ลูกค้าสามารถเลือกได้

 • วางแผนสร้าง โปรโมชั่นให้เดือนละ 1 โปรโมชั่นต่อเดือน ครอบคลุมทุกทุกช่องทางการขาย ทั้งหมด 1 ads ต่อเดือน

 • โพสกิจกรรมบนร้านค้าออนไลน์ทุกช่องทาง ทุกวัน

 • ประเมินผลและประชุมประจำเดือน

ค่าบริการเดือนละ 35,000 บาท/1 ร้านค้า

มัดจำล่วงหน้า 2 เดือน สัญญาขั้นต่ำ 12 เดือน

 • เรียนการทำความเข้าธุรกิจ ecommerce ฟรี 1 ครั้ง และสามารถสอบถามความรู้ความเข้าใจได้ตามความต้องการ

 • ให้คำแนะนำปรึกษาตลอดเวลาทำการบริษัท

 • แผนธุรกิจออนไลน์เชิงตัวเลขแบบครบปี

 • วิเคราะห์ วางแผน และลงมือปฏิบัติ ให้ทั้ง 5 บริการครบวงจร ผ่านทางช่องทาง 2 ช่องทางการขายที่ลูกค้าสามารถเลือกได้

 • วางแผนสร้าง โปรโมชั่นให้เดือนละ 2 โปรโมชั่นต่อเดือน ครอบคลุมทุกทุกช่องทางการขาย ทั้งหมด 4 ads ต่อเดือน

 • โพสกิจกรรมบนร้านค้าออนไลน์ทุกช่องทาง ทุกวัน

 • ประเมินผลและประชุมประจำเดือนค่าบริการเดือนละ 50,000 บาท/1 ร้านค้า

มัดจำล่วงหน้า 2 เดือน สัญญาขั้นต่ำ 12 เดือน

 • เรียนการทำความเข้าธุรกิจ ecommerce ฟรี 1 ครั้ง และสามารถสอบถามความรู้ความเข้าใจได้ตามความต้องการ

 • เรียนคอร์สเพิ่มเติมที่สนใจได้ 1 คอร์สฟรี

 • แผนธุรกิจออนไลน์เชิงตัวเลขแบบครบปี

 • ให้คำแนะนำปรึกษาตลอดเวลาทำการบริษัท

 • วิเคราะห์ วางแผน และลงมือปฏิบัติ ให้ทั้ง 5 บริการครบวงจร ผ่านทางช่องทาง 4 ช่องทางการขายที่ลูกค้าสามารถเลือกได้

 • วางแผนสร้าง โปรโมชั่นให้เดือนละ 3 โปรโมชั่นต่อเดือน ครอบคลุมทุกทุกช่องทางการขาย ทั้งหมด 12 ads ต่อเดือน

 • โพสกิจกรรมบนร้านค้าออนไลน์ทุกช่องทาง ทุกวัน

 • มีเจ้าหน้าที่ตอบคำถามและปิดการขายให้

 • ประเมินผลและประชุมประจำเดือน


ค่าบริการเดือนละ 75,000 บาท/1 ร้านค้า

มัดจำล่วงหน้า 2 เดือน สัญญาขั้นต่ำ 12 เดือน

E-commerce Asset program

อัตราค่าบริการ

เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ โดยโดมาด้าจะลงทุนเรื่องการตลาด การโปรโมททั้งหมด รวมถึงการคิดราคา ถ่ายรูป เขียนคอนเท้นต์ โพสต์ขายและตอบแชทของลูกค้า ส่วนร้านค้าดูแลเรื่องสินค้าให้พร้อมสำหรับการจัดส่งเท่านั้น

E-Commerce Asset Program

Basic

 • วางกลยุทธแผนการตลาด

 • วางกลยุทธราคา

 • วางกลยุทธการโปรโมทโฆษณาสินค้า

 • ปรึกษาเรื่องภาพลักษณ์แบรนด์และโฆษณา

 • วางแผนเรื่องการปฏิบัติงาน การตอบแชทลูกค้าและปิดการขาย

 • วางแผนและจัดการการจัดส่งสินค้า

ค่า Commission 10-35% จากราคาสินค้า

E-Commerce Asset Program

Premium

 • วางกลยุทธแผนการตลาด

 • วางกลยุทธราคา

 • วางกลยุทธการโปรโมทโฆษณาสินค้า

 • ปรึกษาเรื่องภาพลักษณ์แบรนด์และโฆษณา

 • วางแผนเรื่องการปฏิบัติงาน การตอบแชทลูกค้าและปิดการขาย

 • วางแผนและจัดการการจัดส่งสินค้า

 • เปิด Facebook Page

 • โพสต์กิจกรรม อัพเดทบน Facebook Page ขั้นต่ำ 8 โพสต์ ต่อเดือน

ค่าบริการเดือนละ 8,000 บาท/1 ร้านค้า

มัดจำล่วงหน้า 2 เดือน สัญญาขั้นต่ำ 12 เดือน

Digital media production

ที่ Domanda เราเข้าใจถึงความซับซ้อนในการทำสื่อออนไลน์ สำหรับการเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ของ SME เราจึงมีบริการผลิตสื่อออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา วิดิโอ ภาพโฆษณาต่างๆ หรือการทำเว็บไซต์ Ecommerce ที่พร้อมสำหรับระบบชำระเงิน และระบบขนส่ง ที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจออนไลน์

Ecommerce study class

Domanda เราตระหนักดีว่า ผู้ประกอบการ หรือบุคคลที่มีความสนใจเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ต่างมีความพร้อม ที่ต่างกัน เราจึงมีคลาสสอนเพื่อทำความเข้าใจในหลักการด้านการขายออนไลน์ ในหลายหลักสูตร ที่ผู้เรียน สามารถนำไปปฤิบัติและต่อยอดได้เอง

คอร์สเรียนของเราจัดสอนโดย คุณน้อยหน่า พัชรินทร์ แสนศิริพันธุ์ โดยรับสูงสุด คอร์สละ 3 คน ซึ่งสามารถแชร์ค่าเรียนได้ต่อคอร์ส

Key Success in Ecommerce

ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจออนไลน์

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเริ่มธุรกิจออนไลน์

รู้แล้วยอดขายเท่าไหร่ก็ตั้งได้ ตามที่ใจต้องการ

9,000 THB (3 ชม.)

Facebook Advertising

ยิงแอดยังไงให้ขายดี

เลือกกลุ่มลูกค้ายังไง

ปรับกลยุทธ์ตามผลลัพธ์เชิงตัวเลข ได้ทันท่วงที

วัดผลลัพธ์ และตั้งบัจเจทยังไง

12,000 THB (3 ชม.)


Content Hack

ทำภาพสวย ด้วยเครื่องมือง่ายๆ คุณแม่ยังทำได้ คุณก็ทำได้

เสกวิดิโอขั้นเทพภายใน 15 นาที โพสขายของได้เลยวันนั้น เนื้อหาแบบไหนที่คนดูแล้วซื้อ

9,000 THB (2 ชม.)