Who we are?

Company History

รู้จัก Domanda (โดมานด้า)

บริษัท ศิริพัชชา จำกัด ก่อตั้งในปี 2014 เพื่อดำเนินธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ได้แก่ Powerbank M&N และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภครายย่อย และบริษัท (B2C,B2B) ผ่านช่องทางออนไลน์มากมาย ได้แก่ Lazada, 11Street, Shopee, Facebook, Instragram, Shopify, Amazon, Alibaba, Welove shopping, Macko click และตัวแทนจำหน่ายในต่างจังหวัด ด้วยความประสบความสำเร็จทางยอดขายกว่า 200 ล้านบาท ภายในปี 2015 - 2016

ในปี 2017 ทางบริษัท ได้ดำเนินกิจการขายสินค้าออนไลน์ ด้วย แบรนด์ น้อยหน่าแฟชั่น ซึ่งมีผู้ติดตามในเพจเฟซบุ๊ค 140,000 ราย และมียอดสั่งซื้อต่อเดือนมากกว่า 3,000 ออเดอร์

ในปี 2018 ด้วยประสบการณ์ตรงการทำธุรกิจออนไลน์ประสบความสำเร็จจากหลากหลายสินค้า ทำให้คุณ น้อยหน่า พัชรินทร์ แสนศิริพันธุ์ เจ้าของบริษัท ที่ได้มีโอกาสได้ เข้าร่วมโครงการช่วยพัฒนา ธุรกิจ SME ให้เติบโตในโลกออนไลน์ เล็งเห็นถึงความต้องการของ SME ไทย ที่ต้องการพัฒนาสินค้าตัวเองในโลกออนไลน์ Ecommerce คุณน้อยหน่า จึงได้เปิดแบรนด์ โดมานด้า (Domanda) เพื่อทำธุรกิจที่ปรึกษาออนไลน์ จากประสบการณ์ ดำเนินงาน บริษัท ศิริพัชชา จำกัด

Founder

รู้จักคุณน้อยหน่า ผู้ก่อตั้ง Domanda

คุณน้อยหน่า พัชรินทร์ แสนศิริพันธุ์ เจ้าของบริษัท ศิริพัชชา จำกัด เจ้าของแบรนด์ M&N ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า mobile electronic คุณน้อยหน่า จบการศึกษาบริหารธุรกิจ เอกการจัดการธุรกิจ SME จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และจบการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)เอกการบริหารธุรกิจต่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยกรีนนิช ประเทศอังกฤษ

หลังจากเรียนจบการศึกษา คุณน้อยหน่าได้เริ่มงานในฝ่ายการตลาดกับธนาคารทิสโก้ มีส่วนร่วมในการทำการตลาดของ สมหวัง เงินสั่งได้ และได้เริ่มงานในบริษัท Lazada โดยดำรงตำแหน่ง Key Account Manager ทำให้คุณน้อยหน่ามีประสบการณ์ ดูแลยอดขายให้ร้านมากมาย จากร้านค้าในลาซาด้าที่ขายได้เดือนละ 10,000 บาท คุณน้อยหน่าปั้นยอดขายให้ขายได้เดือนละ 4 ล้านบาท ภายใน 1 ปี และมีประสบการณ์ดูแลร้านออนไลน์แบรนด์ดัง อย่าง Vanish, Shieldtox, Finish, Brasso, Airwick, Pioneer, SKG, Mikhonoz etc.

จากประสบการณ์ในการทำงานด้านการตลาด และธุรกิจออนไลน์ ทำให้คุณน้อยหน่าตัดสินใจสร้าง โดมานด้า เพื่อช่วยเหลือธุรกิจ SME ไทย ให้ปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจออนไลน์ที่กำลังเติบโตขึ้นในอนาคต


What make us outstanding?

คงเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีบริษัทที่ปรึกษาออนไลน์หลายเจ้าที่เพิ่มขึ้นมาจากความต้องการที่มากขึ้นเรื่อยๆ ในตลาดที่ SME เริ่มตะหนักถึงความสำคัญของการทำธุรกิจออนไลน์ สิ่งที่ Domanda ตะหนักดี คือความพิเศษที่เรามั่นใจว่าไม่มีที่ไหนมี

1. Diversity

เรารองรับธุรกิจได้ในทุกรูปแบบ Business Model ไม่ว่าจะเป็นขายปลีก ขายส่ง บริการ โรงงาน และขนาดธุรกิจไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ เรายินดีให้คำปรึกษา

2. Accountability

เราทำให้แบบครบวงจร ตั้งแต่ปรึกษา วางแผน วางระบบ ลงมือทำ และวัดผล

3. Integrity

ด้วยความถนัดในเรื่องวัดผลเชิงข้อมูล ทำให้เราเป็นที่ปรึกษาน้อยรายเท่านั้นที่สามารถประเมินผลการลงทุนเชิงตัวเลขได้

4. Collaboration

เราให้บริการครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ ปรึกษาได้ทั้งธุรกิจส่งออก นำเข้า หรือการขายออนไลน์กับเว็บต่างประเทศ รวมถึงเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศ ที่ SME ต้องรู้ในการทำธุรกิจออนไลน์ระหว่างประเทศ

5. Empathy

ดำเนินธุรกิจด้วยความจริงใจ เป็นหัวใจหลักของเจ้าของบริษัท ที่เชื่อว่าลูกค้าอยู่ไม่ได้ เราอยู่ไม่ได้เช่นกัน ผลลัพธ์ทางยอดขายของลูกค้าจึงถูกตั้งเป็นอันดับ 1 ความสำคัญที่เรามอนิเตอร์เสมอ